Miljö-Kvalitet-Arbetsmiljö-Trafiksäkerhet

Vi strävar efter att vara en god partner, en god leverantör, en bra arbetsgivare och samhällsaktör som vill uppnå våra kunders, partners och medarbetares krav och förväntningar.

Detta uppnår vi genom ett systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Vi arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 samt ISO 45001.

Åk miljövänligt med oss!

Våra bussar har RME (rapsmetylester) eller HVO (hydrerad vegetabilisk olja) i tankarna. RME är ett biobränsle som framställs av bland annat raps och biometanol. HVO är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från till exempel slaktavfall. De flesta av Vårgårdabuss linjebussar är hybrider, vilket gör dem ännu mer miljövänliga. I Alingsås går flertalet av bussarna på el och RME. I Vårgårda går linjebussarna på lokalproducerad biogas och RME.

Att åka buss är överhuvudtaget ett miljövänligt sätt att ta sig fram på, i synnerhet jämfört med att åka flyg eller bil. Om fler och fler väljer att resa tillsammans istället för att åka bil minskar utsläppen rejält. En genomsnittlig bilist släpper ut 4-5 gånger mer koldioxid och andra växthusgaser än den som tar bussen.