ISO 9001

Kvalitetspolicy

Vårgårdabuss AB verkar för att uppnå ställda krav och överträffa våra kunders och resenärers förväntningar. Det uppnår vi genom att:
• Skapa ständiga förbättringar med hjälp av ett systematiskt och målfokuserat arbete
• Vara lyhörda inför och tillgodose våra kunders och resenärers önskemål och behov